Tjenester

Kranbiler

Våre kranbiler har god lengde og løftekapasitet, egner seg til tunge løft på anleggsområder med god mobilitet. Landstrømdrift mulig ved behov.

Transport

Vi henter, transporterer og leverer det du trenger. Her tilbyr vi tjenester både til små og større oppdrag.

Griper

Hydraulisk griper er noe vi har og kan tilby, både for små og store prosjekter

Personløft

Liftkurv for personer og utstyr å enklere nå frem til utfordrende områder på arbeidsplassen.

Glassløft

Vakumåk for løfting og montering av glass på bygninger, som kan løfte en vekt på inntil 320 kg.

Båtåk

Vi har båtåk som enkelt løfter både det ene og det andre. Kanskje må du løfte båten din?